Hukum Membaca Doa Qunut dan Doanya

Saat melakukan sholat subuh berjamaah doa qunut ini bisa Anda baca saat memasuki rakaat ke dua, doa ini Anda baca saat posisi masih berdiri setelah baca i'tidal. Bacaan doa qunut sendiri merupakan salah satu amalan yang hukumnya sunah yang bisa Anda kerjakan saat melakukan sholat.

Doa qunut sendiri terdiri dari beberapa macam diantaranya ada doa qunut nazilah, doa qunut salat subuh dan doa qunut saat salat witir di  akhir bulan Ramaddan. Beberapa ulama memang memiliki pendapat yang berbeda mengenai anjuran membaca doa qunut ini.

Seperti yang ada dalam NU online menjelaskan jika membaca doa qunut ini ketika sholat subuh ini hukumnya Sunnah. Hal yang mendasari pernyataan tersebut yaitu hadist dari Anas bin Malik yang berbunyi "Rasulullah SAW senantiasa melakukan qunut pada sholat subuh sampai beliau meninggalkan dunia," (HR. Ahmad).Sedangkan menurut Imam Nawawi, hukum dari baca doa qunut ketika sholat ini hukumnya adalah sunnah muakkadah, artinya sangat dianjurkan. Beliau juga menjelaskan jika meninggalkan doa qunut ini tidak akan membuat sholat subuh Anda jadi batal. Tapi jika Anda tidak membaca doa qunut maka sebaiknya melakukan sujud sahwi.

Pendapat lainnya dari para ulama mazhab Hanbali dan Hanafi, mereka ini mengatakan jika membaca doa qunut ini bukan sesuatu yang dianjurkan oleh rasulullah, hal ini berdasarkan hadist "Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak berqunut saat sholat fajar (salat subuh), kecuali ketika mendoakan kebaikan atau keburukan untuk suatu kaum," (HR Muslim). 

Bagi Anda yang ingin membaca doa qunut Andaa bisa membacanya saat Anda akan memasuki rakaat kedua dan sedang ada di posisi berdiri setelah Anda membaca I’tidal. Jika sholat subuhnya di lakukan berjamaah maka imam ini sangat dianjurkan untuk mengeraskan suaranya ketika membaca doa qunut supaya makmum bisa mengamini bacaan tersebut.

Saat membaca doa qunut juga Anda dianjurkan untuk mengangkar kedua tangan mirip sama dengan orang yang sedang berdoa. Ini dia bacaan doa qunut yang bisa Anda baca:

"Allahummahdini fî man hadait, wa ‘âfini fî man ‘âfait, wa tawallanî fî man tawallait, wa bâriklî fî mâ a‘thait, wa qinî syarra mâ qadhait, fa innaka taqdhî wa lâ yuqdhâ ‘alaik, wa innahû lâ yazillu man wâlait, wa lâ ya‘izzu man ‘âdait, tabârakta rabbanâ wa ta‘âlait, fa lakal hamdu a’lâ mâ qadhait, wa astagfiruka wa atûbu ilaik, wa shallallâhu ‘alâ sayyidinâ muhammadin nabiyyil ummiyyi wa ‘alâ âlihi wa shahbihi wa sallam." 

Artinya: "Ya Allah tunjukkanlah akan daku sebagaimana mereka yang telah Engkau tunjukkan. Dan berilah kesihatan kepadaku sebagaimana mereka yang Engkau telah berikan kesihatan. Dan peliharalah daku sebagaimana orang yang telah Engkau peliharakan. Dan berilah keberkatan bagiku pada apa-apa yang telah Engkau kurniakan. Dan selamatkan aku dari bahaya kejahatan yang Engkau telah tentukan. Maka sesungguhnya Engkaulah yang menghukum dan bukan kena hukum. Maka sesungguhnya tidak hina orang yang Engkau pimpin. Dan tidak mulia orang yang Engkau memusuhinya. Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami dan Maha tinggi Engkau. Maha bagi Engkau segala pujian di atas yang Engkau hukumkan. Ku memohon ampun dari Engkau dan aku bertaubat kepada Engkau. (Dan semoga Allah) mencurahkan rahmat dan sejahtera ke atas junjungan kami Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya."

Itu dia bacaan doa qunut yang bisa And abaca saat sholat subuh.

Hukum Membaca Doa Qunut dan Doanya Hukum Membaca Doa Qunut dan Doanya Reviewed by Febriyan Cahya Yudha on 1/11/2022 05:56:00 AM Rating: 5

Tidak ada komentar